Produkter

Stäng ×

Integritetspolicy

Säkerheten gällande våra kunders data är av yttersta vikt för oss. Alla personuppgifter som du lämnar till oss och som kan identifiera dig lagras säkert samt konfidentiellt. De behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och denna integritetspolicy som anger vilka personuppgifter vi samlar in om dig när du interagerar med oss och hur vi använd dina data.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot obehörig eller olaglig behandling av dina personuppgifter, inklusive kryptering av din information enligt tillämpliga industristandarder.

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela några lösenord med någon.

Du behöver därför bara leta på en plats för att ta reda på allt du behöver veta om hur gruppen samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. Denna policy täcker vår webbplats (Webtronic.se) och all korrespondens du har med gruppen i förhållande till våra handelserbjudanden.

Alla ändringar vi gör i denna policy kommer att återspeglas på den här sidan och meddelas dig via e-post där det är lämpligt.

Vilka vi är

Som anges i våra villkor drivs denna webbplats av Port East Limited. Webtronic är personuppgiftsansvarig för information som samlas in när du surfar på denna webbplats och appen och köper våra produkter. Om du har några frågor angående vår användning av personliga uppgifter eller denna integritetspolicy kan du skriva till oss på ovanstående adress.

Uppgifter vi kan ha om dig

När du registrerar dig för att använda vår webbplats, köper en produkt, ansöker om ett jobb, deltar i en tävling eller kampanj som drivs av gruppen eller kontaktar oss kommer personuppgifter du lämnar, såsom ditt namn, födelsedatum, kontaktuppgifter (inklusive konton för sociala medier), inloggnings- och betalningsinformation att samlas in.

När du surfar på vår webbplats eller app, oavsett om du är registrerad eller inte, köper en produkt, registrerar dig för att ta emot våra e-postmeddelanden eller skickar in en jobbansökan kan vi och våra partnernätverk, annonsörer och reklampartners (tredjepartsannonsörer) komma att samla in användaruppgifter som din plats, språk, angivet kön, IP-adress, när du besökte vår webbplats eller app, hur du kom till vår webbplats eller app, vad du besöker efter vår webbplats eller app, vilka sidor du besökte, hur länge du spenderar på att surfa på enskilda sidor på vår webbplats eller app, alla produkter du har köpt samt webbläsaren (i tillämpliga fall) och enheten du använde för att komma åt vår webbplats.

Du bekräftar att du inte invänder mot att vi och tredje parter som identifieras nedan, inklusive våra tredjepartsannonsörer, använder dina personliga uppgifter för något av de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Du bekräftar även att du inte kommer att anse någon av dessa syften som ett brott mot någon av dina rättigheter enligt förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003.

Hur vi kan använda dina personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter på följande sätt:

• för att fullgöra din beställning - vi kräver din identifiering, kontakt- och betalningsinformation för att det relevanta koncernföretaget ska kunna ingå ett avtal med dig och kan inte göra det utan denna information (observera att dina uppgifter kan behöva skickas till ett annat företag inom koncernen och/eller en tredje part för att de ska kunna leverera den produkten som du har beställt, och vi kan komma att behålla dina uppgifter under en rimlig tidsperiod efter att du har slutfört transaktionen för att uppfylla eventuella avtalsförpliktelser såsom återbetalningar, garantier m.m. och för att uppfylla alla juridiska skyldigheter för lagring av transaktionsdata);

• för att berätta om liknande produkter och tjänster, eller produkter och tjänster som du ber oss att skicka information om, via e-post, post, mobil, telefon och/eller via andra digitala medel (beroende på dina angivna preferenser) inklusive sociala medieplattformar;

• för att förse dig med tjänster du begär från oss;

• för att administrera vår webbplats och app;

• för att analysera och förbättra användningen av vår webbplats, app och handelserbjudanden, inklusive hur du rör dig på vår webbplats, app eller shop;

• för att administrera alla tävlingar som drivs av koncernen. Se de specifika villkoren för varje tävling;

• för att mäta och analysera vår annonsering;

• för att ge förslag och rekommendationer till dig, andra användare av vår webbplats och användare av tjänster från våra tredjepartsannonsörer om produkter eller tjänster som kan intressera dig eller dem;

• för att hålla kontakten med dig angående dina marknadsföringspreferenser;

• för att hålla vår webbplats, app och vårt nätverk tryggt och säkert;

• för att behandla betalningar och förhindra bedrägliga transaktioner (vi kan skicka dina uppgifter till en tredje part för att utföra dessa funktioner); och

Vi behandlar dessa uppgifter där du har gett oss samtycke till att använda dem, där det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal, för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås, där det krävs enligt lag eller i strävan efter våra legitima intressen där dessa inte åsidosätts av dina rättigheter och intressen, såsom att tillhandahålla lämplig marknadsföring och att underhålla i våra tjänster.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter för något eller några ändamål längre än vad som är nödvändigt, och vi kommer endast att behålla de relevanta personuppgifterna som är nödvändiga i förhållande till syftet.

Vi kommer att behålla de personliga uppgifterna du angav när du registrerade ett konto på vår webbplats så länge det kontot finns kvar.

Vid kontakt du må ha med vår kundtjänst kommer vi att behålla dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att lösa din fråga och under en kort period efter dess att förfrågan är avslutad.

När du gör ett köp via vår webbplats kommer vi att behålla vissa begränsade personliga uppgifter såsom ditt namn, e-postadress och postadress tills du ber oss att uppdatera eller radera dessa uppgifter i syfte att rapportera nya och befintliga användare till våra affilierade annonsörer. Vi behåller transaktionsinformationen så länge som lagen kräver. Vi kommer att behålla information om din webbhistorik under en liknande period.

Om det är juridiskt obligatoriskt eller om det rimligen är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav, lösa tvister, förhindra bedrägeri och missbruk eller att upprätthålla våra villkor kan vi också behålla en del av dina personuppgifter under en begränsad tidsperiod, även efter att du har stängt ditt konto.

Vi kommer att behålla dina uppgifter under en kort tid utöver den angivna lagringsperioden så att uppgifterna kan granskas och eventuell radering kan ske.

Hur vi kan dela dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

• Våra professionella rådgivare, inklusive, utan begränsning, våra försäkringsgivare;

• Våra leverantörer, affärspartners och underleverantörer;

• Sökmotor- och webbanalysleverantörer.

Om vi skulle sälja vår verksamhet eller våra tillgångar kan vi avslöja dina personuppgifter till potentiella/faktiska köpare och/eller deras rådgivare.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter där vi har en rättslig skyldighet att göra det, i samband med förebyggande eller upptäckt av brott, i syfte att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller där vi anser att vi får en giltig begäran om utlämnande. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditriskerna.

Du bör vara medveten om att så länge vi uppmanas av polisen eller någon annan tillsynsmyndighet eller statlig myndighet som utreder misstänkt olaglig verksamhet att tillhandahålla dina personliga uppgifter eller annan information vi får om dig har vi rätt att göra det.

Var vi lagrar dina personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES och som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Där vi gör det kommer tredjelandets dataskyddslagar att ha godkänts som adekvata av Europeiska kommissionen, eller så finns andra tillämpliga skyddsåtgärder på plats.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter, klicka på knappen Avsluta Prenumeration på all kommunikation vi har skickat till dig, genom att gå till kundpreferenscentret eller genom att kontakta oss.

Om du har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter kan du när som helst återkalla det samtycket.

Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du meddela oss och be oss korrigera eller komplettera dem.

Du har också rätt, med vissa undantag, att be oss tillhandahålla en kopia av alla personuppgifter vi har om dig. Om du väljer att utöva denna rättighet kan varje åtkomstbegäran under vissa omständigheter kräva en avgift för att täcka våra kostnader för att ge dig information om de uppgifterna vi har om dig.

För att utöva dessa rättigheter måste vi vara tillräckligt nöjda med din identitet och kan därför begära att du tillhandahåller identifieringsdokument eller bekräftar andra detaljer.